Betaling Turnstage

Pas na betaling van het totale bedrag op rekeningnummer

BE48 0680 7304 1027 is de inschrijving definitief